ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024
καλώς ήλθατε!!!

διαφήμιση τριτων-3rd party adverismentΘΕΟΤΟΚΟΝΥΜΙΑ (ΘΕΟΤΟΚΩΝΥΜΙΑ - Τα ονόματα της Θεοτόκου Παναγίας)

α/α όνομα α/α όνομα α/α όνομα
1Αγγελόκτιστος169Ελαία337Λυκούρεσι
2Αγία Σκέπη170Ελαιοβρύτισσα338Μαγαζιώτισσα
3Αγιάσσου171Ελειμονήτρια339Μαγδαληνή
4Αγιοδεκτινή172Ελεοβρύτης340Μαδύτου
5Αγιοηλιώτισσα173Ελέους341Μακελάρια
6Αγιολούσαινα174Ελεούσα342Μαλεβή
7Αγίου όρους175Ελευθερώτρια343Μανδαλάκη
8Αγνή176Ελπιδοφόρα344Μανεδή
9Αγριδιώτισσα177Ελπϊς Πιστών345Μαντιλούσα
10Αγριλιώτισσα178Ελωνα346Μαραθούντα
11Αειμακάριστος179Ενθρονη347Μαρία
12Αειμεσιτεύουσα180Εξακουστή348Μαστών
13Αθηνιώτισσα181Εξοχική349Μαύρη
14Αιγύπτια182Επακούουσα350Μαυριώτισσα
15Αιματούσα183Επανωχωριανή351Μαυρομμάτα
16Αιμίαλου184Επισκοπιανή352Μαχαιρωμένη
17Αιρκώτισσα185Επουράνιος353Με τους κρίνους
18Ακαθή186Επουράνιος Πύλη354Μεγαλομάρτυρος
19Ακατάβλητος187Επταβηματούσα355Μεγαλόχαρη
20Ακατάφλεκτη188Ερυπιανή356Μεσοσπορίτισσα
21Ακήραση189Εσφαγμένη357Μητέρα
22Ακρωτηριανή190Ευαγγελίστρα358Μητέρα Θεού επί τον θρόνο
23Αλανιώτισσα191Ευρετή359Μικρά
24Αλεξανδριανή192Εύσπλαχνος360Μογρονήσι
25Αλεξίου Κομνηνού193Ζαλακιώτισσα361Μολυβδοσκέβαστη
26Αλεπινή194Ζεραχιώτισσα362Μοναρκά
27Αληθινή195Ζεριχιώτισσα363Μυροβλύτισσα
28Αλλοιώτισσα196Ζερμπτίτσης364Μυρτενή
29Αλόχη197Ζυλή365Μυρτιδιώτισσα
30Αματίτση198Ζωάρκεια366Μυφελαιώτισσα
31Αμεμπτος199Ζωήρρυτος367Νάπα
32Αμετάθετος200Ζωηφόρος368Νάσσα
33Αμολιανή201Ζωοδότειρα369Νέα
34Αμόλυντος202Ζωοδότρα370Νέγρων
35Αμπελακίων203Ζωοδόχος371Νεοφάνεισσα
36Αμπελοκήπισσα204Ζωοπηγή372Νεροφορούσα
37Αμωμη205Ζωοπόρος373Νικητάτου
38Ανασσα206Ζωοτόκος374Νικοποιός
39Αναφωνήτρια207Ηγήτρια375Νταλλιανή
40Αντινίτισσα208Ηγουμένη376Νυμφοτόκος
41Αντιφωνήτρια209Ηδύπνους377Ξενοβλήτης
42Ανωμερίτισσα210Ηλιόκαλη378Ξένων
43Αξιον Εστί211Ηλιοτόκος379Ξεσκλαβώτρα
44Απείρανδρος212θαλασσινή380Ξεσπορίτισσα
45Απειρόγαμος213Θαλασσίτρα381Ξηροκαμπίτισσα
46Απρόσιτος214Θαλασσομάχισσα382Ξηρορείτισσα
47Αρακιώτισσα215θαλασσομαχούσα383Ξυνήγορος
48Αράπισσα216Θαρεινή384Οδηγήτρια
49Αρβανίτισσα217Θεάλεχτη385Οικειώτατη
50Αρειας218Θεοδίδαχτη386Οικονόμισσα
51Αρμενοκρατούσα219Θεοδόξαστη387Ολβιόδωρος
52Αρσανά220Θεόκλητη388Ολυμπιώτισσα
53Αρτάκης221Θεοκνήτωρ389Ομόθεος
54Αρχαγγελιώτισσα222Θεοκόσμητη390Ομονοούσα
55Αρχισπορίτισσα223Θεόληπτος391Ορθοκωστά
56Ασπραγγέλου224Θεομάνα392Οσιώτατη
57Ασπροβουνιώτισσα225Θεομητροπρεπεστέρα393Ουρανού και Γης
58Ασπροπαναγιά226Θεοσκέπαστη394Παγγαιότισσα
59Ασύγκριτη227Θεοτίμητη395Πάθους
60Αυγουστιανή228Θεοτόκος396Παιδεύσασα
61Αφέντρικα229Θεουργία397Παλαιοκαστρίτισσα
62Αφθορος230Θεόφραστος398Παλαιολογίνα
63Αφροδίτισσα231Θεόφρων399Παλατιανή
64Αχειροποίητος232Θερμιανή400Παλίνου
65Αχραντος233Θευαγέστατη401Παμμακάριστος
66Αψιδιώτισσα234Θρηνούσα402Παναγιόχορτο
67Βαλουκλιώτισσα235Θρηνωδούσα403Πανάχραντος
68Βανιώτισσα236Θωμιανή404Πανάχραντος
69Βαραγγιώτισσα237Ίαμα405Παντάνασσα
70Βαρδιανιώτισσα238Ίαση406Παντευλόγητη
71Βαρκού239Ιερόβλαστος407Πάντιμος
72Βασίλισσα240Ιερομύτης408Παντόχαρα
73Βασιληγενέτειρα241Ιεροσολυμιτική409Πάντων χαρά
74Βατοπεδινή242Ιεροσολυμίτισσα410Παραμυθία
75Βατούσαινα243Ιλαρώτατη411Παρηγορήτρα
76Βελανιδιά244Ιμερόεσσα412Παρθένα
77Βελεστίνου245Ισηγορία413Παμμακάριστος
78Βελλά246Καγιά414Παυσολύπη
79Βεργουπουλιανή247Καθαριώτισσα415Πειραιώτισσα
80Βηματάρισσα248Καθαρών416Πελαγονίτισσα
81Βιγλιώτισσα249Καθρέπτης417Πεπελινίτσης
82Βιδιανή250Κακαβιώτισσα418Περίβλεπττος
83Βιργιωμένη251Καλαθή419Περλιγού
84Βλασαρού252Καλαμιώτισσα420Πετραϊδα
85Βλαχέρνα253Καλάμου421Πλαγιά
86Βλέπουσα .254Καλιγού422Πλατανιώτισσα
87Βλυχιόρικα255Καλλίτοκος423Πλατυτέρα
88Βοήθεια256Καλού Νερού424Πολίτισσα
89Βορεινή257Καλυβιανή425Πολυσπορίτισσα
90Βούλιστα258Καμακάρι426Πονολύτρια
91Βουναρκώτισσα259Καματερός427Πόνου
92Βουνογιάτρισσα260Καμένη428Πορταϊτισσα
93Βουνού261Καμπιώτισσα429Πορτιανή
94Βουρνιώτισσα262Κάμπου430Πουλάτη
95Βράχου263Κανάλα431Πρέσβειρα
96Βρεσθενίτισσα264Κανδήξη432Προαναγγελλομένη
97Βρεφοκομούσα265Κανταριώτισσα433Προπύλη
98Βρεφοκρατούσα266Καπνικαραία434Προσηγορία
99Βρεφουργήσασα267Καρδιοβαστάζουσα435Προσίστισσα
100Βρεχούσα268Καρδιώτισσα436Προστάτρια
101Βροντιανή269Καρποφορούσα437Προσφυγιά
102Βρόντου270Καρύπη438Προυσιώτισσα
103Βροχής271Καστριανή439Πυριότισσα
104Βρυσιανή272Κάστρου440Πυροβολήθεισα
105Γαλακτίνης273Καστρουλέρου441Ραγίου
106Γαλακτοτροφούσα274Κατάκαρπος442Ραχοπήδη
107Γαλανή275Καταλωνική443Ρόδο το Αμάραντο
108Γαλανούσα276Κατάπαυση444Ρόμβη
109Γαλατιανή277Καταπολιανή445Ρουμελιώτισσα
110Γαλατούσα278Καταφυγή446Σαμακιώτισσα
111Γαλαχτοτροφία279Καψοδερματούσα447Σεπτεμβριανή
112Γαλαχτοφορούσα280Κερά448Σημάου
113Γαλουχιότισσα281Κέρνιτσα449Σκάλα του Ουρανού
114Γενεσίου Θεοτόκου Σαβαθιανών282Κεχαριτωμένη450Σκαλωτή
115Γέννας283Κεχρινιώτισσα451Σκιαδενή
116Γερόντισσα284Κηπουραίων452Σκοπιότισσα
117Γεσθημανίτισσα285Κισσιώτισσα453Σοίριζα
118Γηνατού286Κιτιού454Σοτομβριανή
119Γηρομεριού287Κλειδί του Παραδείσου455Σουμελά
120Γιαλούσα288Κλεισούρας456Σπηλιώτισσα
121Γιάτρισσα289Κλεφτοπαναγιά457Στεφάνα
122Γκαβή290Κοιμητηρίων458Σώματα
123Γκιζιλκιζιώτισσα291Κόκκινη459Σωτήρα
124Γκουβερνιώτισσα292Κολοκυθιώτισσα460Ταξιδιάρα
125Γλυκιώτισσα293Κολυβιανή461Ταταρνώτισσα
126Γλυκοκυματούσα294Κορκοδειλιά462Τήνου
127Γλυκοφιλούσα295Κορυφή463Tης Βάτου
128Γλωσσά .296Κορφιάτισσα464Τίμια Σκέπη
129Γοιρδελάκη297Κοσμοπόθητος465Τιμιωτέρα
130Γοργόνα298Κοσμοσωτείρα466Τοπλoύ
131Γοργοεπήκοος299Κοσυφοίνισσα467Του Χάρου
132Γουμένισσα300Κότσικα468Τουρλιανή
133Γουμερά301Κουκουζέλισσα469Τριχερούσα
134Γουνιώτισσα302Κουμπελίδικη470Τροβάτου
135Γούντα303Κουνοπιώτισσα471Τρουλή
136Γουρλομάτα304Κουρίου472Τρυπητή
137Γραφιώτισσα305Κουροτρόφος473Τρυφερούσα
138Γρηγορίτσα306Κουτσουρώ474Τσαμπίκα
139Γρηγορούσα307Κουφή475Τσυκκώτισσα
140Γύψενη308Κουφή Πέτρας476Υπέρμαχος
141Γωνιά309Κοφινή477Υψηλή
142Δαδιού310Κρεμαστή478Φανερουλιώτισσα
143Δαδιώτισσα311Κρομμυδιώτισσα479Φανερωμένη
144Δακρυρροούσα312Κτιστή480Φαρμακολύτρα
145Δαμάστα313Κτιτόρισσα481Φιδιότισσα
146Δέηση314Κυκκώτισσα482Φιδοττοταμιανή
147Δεκαπεντούσα315Κυπαιότισσα483Φιδούσα
148Δένδρου316Κυρά Ξένη και κυρία των Αγγέλων484Φίδωσα
149Δεξιοκρατούσα317Κώμη485Φλεβαριανή
150Δεόμενη318Λαγουδιανή486Φοβερά Προστασία
151Δερμάτα319Λαμπρότατη487Χαιρετισμών
152Δέσποινα320Λαμπροφορία488Χαλκοπρατειών
153Δημοκράνια321Λαοδηγήτρια489Χελιδονού
154Διακονούσα322Λαού490Χιλιονοματούσα
155Διασώζουσα323Λαρνιώτισσα491Χοζοβιώτισσα
156Δικαιόκριτος324Λαυριώτισσα492Χρυσαφίτισσα
157Δικαιότατη325Λάχνη493Χρυσοβαλάντη
158Διότισσα326Λεμονίτισσα (Σύρος)494Χρυσογαλούσα
159Δόβρα327Λεσινιώτισσα495Χρυσοδαφνιώτισσα
160Δομνιανίτισσας328Λεφένα496Χρυσοκαστριώτισσα
161Δοξάρισσα329Λεχούσα497Χρυσοκελλαριά
162Δουβέργαινα330Λιβαδιώτισσα498Χρυσοπηγή
163Δακρύβρεχτος331Λιόσα499Χρυσοσκαλίτισσα
164Εγγυήτρια332Λιόσα500Χρυσοσπιλιώτισσα
165Εκατονταπυλιανή333Λογκοβάρδα501Ψυχοσώστα
166Εκκλησιάρχουσα334Λοιμιώτισσα502Ψυχοσώτρια
167Εικονίστρια335Λουβαρά  
168Ελεημονήτρια336Λυκοδήμου  


Οι μαθητές της Β' τάξης του 3ου Γυμνασίου Κερατσινίου, με αφορμή το μάθημα "Το αγγελικό μήνυμα στη Θεοτόκο για τη Γέννηση του Χριστού" του βιβλίου των Θρησκευτικών, αναγνώρισαν τη μεγάλη συμβολή της Παναγίας στη σωτηρία του ανθρώπου. Εκτιμώντας τα πολλά και μεγάλα και σπουδαία που συνεχίζει να μας χαρίζει και γνωρίζοντας ότι μπορούν να Την εμπιστευθούν και να έχουν τη βοήθειά Της, όπως όλοι οι χριστιανοί, όπως όλοι οι άνθρωποι, κατέγραψαν ονόματα που έχουν αποδοθεί στη χάρη Της.

Τίμησαν μ' αυτή την εργασία "Την ανώτερη από τους αγγέλους, την υψηλότερη των Χερουβείμ και των Σεραφείμ, Την αρεστή στο Βασιλέα Χριστό, Την τιμημένη από το Θεό ως άξια δούλη και ως μητέρα", όπως αναφέρει ο Αγιος Επιφάνιος Κύπρου. Το σχετικό τροπάριο αναφέρει : "την Τιμιωτέρα των Χερουβείμ και Ενδοξοτέρα ασυγκρίτως των Σεραφείμ".

Τίμησαν "τα υπερφυσικά μεγαλεία που εποίησεν εις την Θεοτόκον ο Θεός", κατά τον Αγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη.

Τίμησαν "την πανάμωμη Παρθένο", η οποία, λέει ο Αγιος Νικόλαος Καβάσιλας, "χωρίς να έχει για πόλη της τον ουρανό, χωρίς να έχει γεννηθεί στα ουράνια σώματα, αλλά στη γη- από αυτό το ξεπεσμένο γένος, που ξέχασε την ίδια του τη φύση - και κατά τον ίδιο με όλους τρόπο, μόνη Αυτή από όλους τους ανθρώπους όλων των εποχών αντιστάθηκε από την αρχή ως το τέλος σε κάθε κακία".

Γιατί, ο Ιωάννης Δαμασκηνός γράφει, "όπως Εκείνος που γεννήθηκε απ' αυτήν είναι αληθινός Θεός, έτσι κι αυτή που γέννησε τον αληθινό Θεό, σαρκωμένο απ' αυτήν, είναι αληθινή Θεοτόκος".

Γιατί, όπως ο Αγιος Ανθιμος ο Χίος υποστηρίζει, " η Παναγία είναι η μόνη μητέρα για όλους τους χριστιανούς. Και ποιος δεν της φωνάζει; Διότι αι θλίψεις των ανθρώπων είναι πολλές εις αυτόν τον μάταιον κόσμον. Πουθενά αλλού δεν βρίσκομεν όλοι μας ανακούφιση, παρά μόνο εις την Παναγία".

Γιατί είναι "πάντων θλιβομένων η χαρά και αδικουμένων προστάτις και πενομένων τροφή, ξένων τε παράκλησις, και βακτηρία τυφλών, ασθενούντων επίσκεψις, καταπονουμένων σκέπη και αντίληψις, και ορφανών βοηθός, Μήτερ του θεού του Υψίστου, Συ υπάρχεις. Αχραντε, σπεύσον δυσωπούμεν, ρύσασθαι τους δούλους Σου", αναφέρουμε και την παρακαλούμε στον Μικρό Παρακλητικό Της Κανόνα.

Ο Αγιος Ιωάννης της Κροστάνδης μας συμβουλεύει: "Να προστρέχετε, αδελφοί μου, στη Μητέρα του Θεού, όταν το σπίτι σας χάνει την ειρήνη του. Η κυρία Θεοτόκος είναι πηγή του ελέους και της δυνάμεως. Μπορεί εύκολα να ειρηνεύσει τις ανθρώπινες καρδιές. Ως μητέρα του Θεού της ειρήνης μεσιτεύει σ' Αυτόν για την ειρήνη όλου του κόσμου και όλων των χριστιανικών σπιτιών, έχει την ελεητική δύναμη να διώξει με ένα νεύμα Της τα πονηρά πνεύματα, αυτά που με ακοίμητο αγώνα προσπαθούν να χωρίζουν τους ανθρώπους και να τους κάνουν να αλληλομισιούνται. Είναι η Γοργοϋπήκοος, που απαντά γρήγορα στις παρακλήσεις μας και μας παρέχει την ειρήνη και την αγάπη. Αρκεί να την παρακαλούμε με πίστη και αγάπη. Γιατί, αν δεν έχουμε την πίστη και την αγάπη, γινόμαστε ανάξιοι της μεσιτείας της Θεοτόκου".

Και ο Αγιος Κοσμάς ο Αιτωλός: " Να έχετε ευλάβειαν εις όλους τους Αγίους της Εκκλησίας μας, ναι, μα περισσότερον να έχετε χίλιες φορές εις την Δέσποινά μας την Θεοτόκον Μαρίαν, διότι όλοι οι Αγιοι είναι δούλοι του Χριστού, αλλά η Δέσποινά μας, Θεοτόκος, είναι κυρά και βασίλισσα του ουρανού και της γης και πάσης νοητής και αισθητής κτίσεως, να παρακαλεί δια τας αμαρτίας μας. Επήρεν (ο Θεός) την Θεοτόκον και την έκαμε βασίλισσαν και ετίμησε το γένος μας. Διά τούτο πρέπει και ημείς, αδελφοί μου, να τιμώμεν την Δέσποινά μας την Θεοτόκον με νηστείες, προσευχές, ελεημοσύνες και με καλά έργα".

Copyright © 3ο Γυμνάσιο Κερατσινίου, καθηγήτρια κα Γαρεφαλάκη Μαρία

**** τέλος παράθεσης ****


Οροι Χρήσης του κόμβου μας  |  Προστασία Προσωπικών Δεδομένων  |  click here to find us on Facebook το γκρουπ μας στο FB

Copyright © www.eortologio.gr All Rights Reserved.


λέξεις για αποδελτίωση: εορτολόγιο, εορτολογιο, ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ, γιορτη, γιορτή, ΓΙΟΡΤΗ, εορτή, εορτη, ΕΟΡΤΗ, συναξαριστής, συναξαριστης, συναξάρι, συναξαρι, γιορτάζει, γιορταζει, γιορτεσ, γιορτέσ, ποιός γιορτάζει, πότε γιορτάζει, ποιος γιορταζει, ποτε γιορταζει, υπολογισμός, κινητές, γιορτές, κινητες, γιορτες, κινητή, γιορτή, κινητη, γιορτη, κινητών, γιορτών, κινητων, γιορτων, ονομαστική, ονομαστικές, ονομαστικη, ονομαστικες, ονομαστικών, ονομαστικων, Πάσχα, Πασχα, αργίες, αργιες, orthodox, greek namedays, name day, pote giortazo, pote giortazei